corona-update 

bericht van het bestuur

Beste (ouders van) leden,

Tijd voor een update vanuit het bestuur in deze bijzondere tijden.

Voor ons als vereniging is de gezondheid van onze leden ons belangrijkste uitgangspunt. Wij hopen dan ook dat al onze leden en hun naasten in goede gezondheid verkeren. Daarnaast wensen wij iedereen die door het virus in een moeilijke tijd is gekomen veel beterschap of sterkte.

Sinds de afgekondigde overheidsmaatregelen op 15 maart zijn alle volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten afgelast. De competitie is inmiddels gestopt en de SRO/gemeente hebben alle sportaccommodaties gesloten.
Conform de overheidsmaatregelen zijn er in ieder geval tot en met 19 mei geen trainingen.

Tijdens de laatste persconferentie zijn versoepelingen aangekondigd voor minderjarigen, maar deze gaan vooralsnog alleen over buiten sporten.
Uiteraard hebben wij als bestuur gekeken of er voor ons als vereniging mogelijkheden zijn om de jeugd binnen deze richtlijnen veilig te laten sporten, maar dit is helaas geen reële mogelijkheid gebleken.
We houden als bestuur uiteraard de berichtgeving van de overheid in de gaten en zullen jullie op de hoogte stellen zodra er iets verandert.

Hoewel we niet in verenigingsverband kunnen volleyballen zijn er natuurlijk genoeg andere mogelijkheden om, alleen of met elkaar, bezig te blijven met volleybal. Hierbij willen we wel benadrukken dat het belangrijk is om de richtlijnen van de overheid te volgen.
Benieuwd wat jij kan doen? Vraag je trainer eens naar een aantal oefeningen of tips!

Contributie
Ondanks dat de trainingen half maart zijn gestopt hebben we als vereniging helaas wel te maken met veel vaste lasten zoals inschrijfgelden, website- en administratiekosten, zaalhuur, etc. waardoor we het ons niet kunnen veroorloven om geen contributie te innen. Begin mei zal dan ook de contributie afgeschreven worden over de periode januari t/m mei.

Uiteraard kijken wij hierin als verenigingen ook naar de mogelijkheden die door de overheid geboden worden. Helaas voldeden wij als vereniging niet aan de eisen voor de eerste steunmaatregel die de overheid beschikbaar stelde. De tweede steunmaatregel, het steunpakket voor sport, is nog niet lang geleden bekend gemaakt en de uitvoering hiervan is onbekend. Totdat hierover meer duidelijk is vervolgen wij onze weg en innen we de contributie. Als blijkt dat wij inderdaad geen huur hoeven te betalen over deze periode dan gaan we uiteraard de situatie opnieuw bekijken en nadenken hoe wij onze leden hierin tegemoet kunnen komen.
We begrijpen dat dit misschien lastig is, maar we hopen op jullie begrip.

Seizoen 2020-2021
Ondanks de huidige situatie wordt er op de achtergrond uiteraard wel gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend seizoen. Vooralsnog hopen we het nieuwe seizoen op normale wijze te kunnen starten, maar ook dit hangt uiteraard af van de eventuele maatregelen die komende weken nog gaan volgen.

Naast een sportieve rol heeft onze vereniging ook een sociale rol in het leven van velen. Met het wegvallen hiervan is het niet alleen belangrijk om in beweging te blijven, maar ook om sociaal contact te onderhouden. We willen jullie dan ook vragen om ook in deze periode naar elkaar om te blijven kijken.

Wij wensen een ieder heel veel sterkte, kracht en uithoudingsvermogen om deze periode door te komen. We hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen in de sporthal om samen te volleyballen.

Met sportieve groet,
Bestuur N.V.C. Nijkerk

X