corona-update 

Starten met trainen & Hygiënemaatregelen

Beste (ouders van) leden,

Per 1 juli zijn de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht, maar voor de sportsector is tijdens het sporten een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter tijdelijk of zo kort mogelijk los te laten. Kortom, we mogen weer ‘gewoon’ spelen! 

In dit artikel zetten we zowel wat praktische mededelingen als belangrijke hygiënemaatregelen op een rijtje, lees het artikel dan ook volledig door! 

Trainen tijdens de zomermaanden
Aangezien het binnensporten weer is toegestaan heeft het bestuur de afgelopen weken een enquête gehouden onder alle leden betreft het eerder starten met de trainingen. De uitkomst van deze enquête was heel duidelijk. Super om te zien dat zoveel mensen weer zin hebben om te sporten!  

Voor de komende weken houdt dit concreet in: 
– Week 29 t/m 32 (13 julie t/m 9 augustus) trainen volgens een aangepast trainingsschema.
– Vanaf week 33 (10 augustus) trainen volgens het reguliere trainingsschema.

Planning week 29 t/m 32 (13 juli t/m 9 augustus) 
Zoals hierboven aangegeven zal er deze weken getraind worden aan de hand van een aangepast trainingsschema. Dit schema is tot stand gekomen door het aantal teamleden die hebben aangegeven te willen volleyballen. Hierbij hebben we sommige weken ook teams gecombineerd om trainen toch mogelijk te maken. Als er in een week minder dan 5 spelers aangegeven hebben dat zij kunnen/willen volleyballen, is er geen zaal voor dat team gereserveerd.  

Mochten jullie in een week niet ingepland zijn, maar alsnog erg graag willen volleyballen, dan zijn er twee mogelijkheden: 
– Overleg met andere teams of jullie gezamenlijk kunnen trainen;
– Neem contact op met Yoeri Guliker of Frank van de Veen. Zij zullen kijken of het mogelijk is om de zaal alsnog te huren.

Staat jullie team wel ingedeeld, maar hebben jullie (te) weinig spelers? In dat geval willen we vragen of jullie zelf naar een oplossing willen zoeken. Bijv. door leden uit andere teams te vragen om mee te trainen. We kunnen de reserveringen niet zomaar annuleren, dus het zou zonde van de huur zijn als de hal niet gebruikt wordt.  

Vanaf week 33 (10 augustus) 
Vanaf 10 augustus zullen we het reguliere trainingsschema gaan volgen. Het kan zijn dat hier nog wijzigingen in doorgevoerd worden, bijv. door beschikbaarheid van trainers. Komende weken zal een definitief schema met jullie gedeeld worden. 

Veiligheidsmaatregelen
Wel blijft gezondheid altijd het belangrijkst! Om veilig in de zaal te kunnen volleyballen zullen we ons dan ook gezamenlijk aan een aantal regels moeten houden. Hiervoor gelden de maatregelen van het RIVM.

Blijf thuis, als:
…je de afgelopen
 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
…iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft;
…een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona;
En ga direct 
naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

Ben je besmet met het coronavirus? Laat dit dan direct weten aan het bestuur van NVC en volg de richtlijnen van het RIVM. 

Wel of geen 1,5 meter?
Niet voor iedereen gelden dezelfde regels, dus bij deze maken we ze graag nog even duidelijk:

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, zowel bij de drinkpauzes als in de kleedkamers en in de kantine. 
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Hygiënemaatregelen 
Om ervoor te zorgen dat we met zijn allen op een veilige manier kunnen trainen zijn er een aantal hygiënemaatregelen.  

 • Was zowel voor als na de training goed je handen. Daarnaast zal er door Optisport desinfectiemiddel beschikbaar worden gesteld om handen te desinfecteren bij binnenkomst.  
 • Gebruik de douches en toiletruimtes zo min mogelijk. Ga voor de training thuis naar het toilet en kom omgekleed naar de training. Douchen doe je thuis.  
 • Neem een eigen bidon/waterfles mee en vul deze thuis.  
 • Kom niet te vroeg naar de training en blijf na de training niet onnodig hangen.  
 • Word je gebracht/gehaald door ouders? Wij willen jullie ouders graag vragen om buiten te blijven wachten.  
 • Geef elkaar tijdens de training geen high-five en ga niet met zijn allen yellen. Vermijd niet-noodzakelijk contact.  
 • Wanneer je gebruik maakt van het toilet reinig je zowel vooraf als achteraf zelf het toilet met de daarvoor beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen.  
 • Als team ben je zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de ballen. Neem de ballen na de training mee naar huis. Ook vragen we je om de palen na het opruimen te reinigen met water en zeep.  
 • Heb je eten en/of drinken bij je? Neem al je afval mee terug naar huis. De vuilnisbakken in de sporthal mogen enkel gebruikt worden voor het weggooien van desinfectie-doekjes etc.  

Vanuit de vereniging proberen wij het trainen door deze richtlijnen op zo veilig mogelijke wijze te laten verlopen. Wel vragen wij hier ook om jullie medewerking en begrip. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoordelijke manier binnen kunnen sporten. We vragen jullie dan ook om de afspraken voorafgaand aan de (eerste) training duidelijk met elkaar door te nemen en elkaar aan te spreken als er ongewenst gedrag plaatsvindt. 

Mochten er maatregelen wijzigen, vanuit de overheid, Optisport of ons als vereniging, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Voor nu wensen we jullie allemaal weer veel volleybalplezier toe en we hopen jullie snel weer in de sporthal te zien. Wel op veilige afstand natuurlijk 😉 !

Met sportieve groet,
Bestuur N.V.C. Nijkerk

X